Misiunea instituției

este de a oferi servicii medicale la cele mai înalte standarde pentru locuitorii raionului Rezina și zonele arondate.

,,Medicina este știința și conștiința încălzite de iubire față de oameni»

               — Iuliu Hațieganu

IMSP CS Rezina în cadrul proiectului ”Programul activității de reintegrare a țării pentru anul 2022” a obținut statut de beneficiar cu tiltul proiectului ”Procurarea echipamentului tehnic medical” – Colonoscop Video. În urma achizițiilor publice efectuate de Consiliul Raional Rezina în luna noiembrie a fost procurat acest Video-Colonoscop. Obiectivul general a proiectului îl constituie îmbunătățirea nivelului de sănătate din raion și localitățile adiacente.

Colonoscopia este principala metodă de prevenire și depistare a cancerului de colon.

      Acest utilaj medical este foarte important, în contextul prevalenței Ca de colon în raion, care ultimii ani este pe primele locuri.

      Venim cu un mesaj de mulțumire reprezentanților biroului Politici de Reintegrare pentru finanțarea acestui utilaj medical !!!

LA IMSP CS REZINA

A FOST DESCHIS ASTĂZI  15.12.2022 CABINETUL DE SCREENING COLONOSCOPIC

care va ajuta la depistarea cancerului colorectal în stadii precoce.

Beneficiarii acestui serviciu medical vor fi circa 30135 de persoane ai raionului   Rezina  și  din raioanele adiacente Rîbnița, Camenca și Șoldănești din toate categoriile sociale, în special cele care dispun de poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și necesită examinare prin colonoscopie diagnostică

Datorită acestui fapt se va:

  • lărgi gama  serviciilor  medicale și ridicarea nivelului calitativ al acestora,

  • va contribui la diminuarea morbidităţii şi mortalităţii prin cancer colorectal

  • reducerea numărului de pacienți redirecționați către alte centre medicale,

  • scaderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament și depistarea cancerului colorectal în stadii precoce

 

Deschiderea biroului de Screening Colonoscopic a fost posibilă cu sprijinul financiar, prin intermediul

Programului activităților de reintegrare a țării anul 2022

Începînd cu data de 16.12.2023 se efectuază programarea la investigația prin colonoscopie la recomandarea medicului de familie.

CONTACTE EXTERNE

MSMPS - Fii în siguranță

DESCHIDE

CNAM-fideli sănătății tale

DESCHIDE

Consiliul raional Rezina

DESCHIDE

USMF-Nicolae Testemițanu

DESCHIDE