Despre noi

Caracteristica generală a instituţiei

 •  Instituţia Medico-Sanitară Publică Centru de Sănătate Rezina (ulterior IMSP CS Rezina) are sediul în or. Rezina, str. Șciusev nr.5, codul fiscal 1007606007625, IBAN MD57TRPCCA518430A00262AA – AMP   Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat, TREZMD2X. Instituţia dispune de Certificat de Acreditare nr.2123 din 10 aprilie 2014, valabil timp de 5 ani şi Autorizaţie sanitară de funcţionare nr.148 din 16 septembrie 2014, valabilă până la 16 septembrie 2019.
 • CS Rezina prestează servicii la nivel de Asistenţă medicală primară (AMP) în conformitate cu prevederile Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Protocoalelor Clinice Naţionale şi Instituţionale, Standardelor medicale de diagnosticare şi tratament.
 • Scopul principal al CS Rezina este protecţia sănătăţii populaţiei prin dezvoltarea şi fortificarea continuă a medicinii de familie cu accentuarea prioritară pe măsurile de prevenire a maladiilor populaţiei. Activitatea instituţiei este axată pe următoarele obiective majore: sporirea accesibilităţii la AMP, îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi respectarea drepturilor pacienţilor, realizarea măsurilor de profilaxie, de tratament al bolilor, activităţilor de supraveghere şi reabilitare a pacienţilor în conformitate cu normele stabilite în condiţii de ambulatoriu şi la domiciliu şi mobilizarea comunităţii în adoptarea modului sănătos de viaţă, asigurarea continuităţii şi succesivităţii procesului curativ-diagnostic cu IMSP a sistemului de sănătate.
 • Componenţa CS Rezina

  — OMF Saharna-Nouă, OMF Țareuca, OMF Țahnăuți, OMF Sîrcova, OMF Păpăuți, OMF Cuizăuca, OMF Ghiduleni, OMF Bușăuca, OMF Lalova, OMF Horodiște, OMF Solonceni, OMF Otac;

  — OS Saharna-Veche, OS Buciușca,OS Tarasova, OS Lipceni, OS Cogîlniceni, OS Piscărești, OS Minceni, OS Roșcana, OS Țipova, OS Slobozia-Horodiște;

 • Mihai Dumitrescu

  ,,Cea mai bună medicină e să plîngi uneori»